Aktualności

Remont Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

07 marca 2017r. podpisaliśmy umowę na prace konserwatorskie elewacji Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Zakres prac obejmuje konserwację wszystkich elewacji korpusu głównego kościoła wraz konserwacją i odtworzeniem witraży, konserwacją stolarki drzwiowej i remontem dachów wieżyczek. Przewidywany termin realizacji prac – 18 miesięcy. 

Zobacz również