Pałac Poznańskiego w Łodzi

 Wirtualny spacer 
 http://static.vtour.pl/miasta/akademiamuzyczna-lodz/index.html

PAŁAC POZNAŃSKICH W ŁODZI
PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZEPROWADZONE W LATACH 2014-2016 

Prowadzone od kilku lat kompleksowe prace w jednej z najokazalszych łódzkich rezydencji pałacowych dobiegły koca. Jednym z trudniejszych wyzwa, które stanęły przed firmMosaicon, odpowiedzialnza prace konserwatorsko-restauratorskie wystroju wntrz, była rekonstrukcja nigdy niezrealizowanych wielu elementów dekoracji pałacu.

Rodzina Poznaskich, obok Scheiblerów i Heinzlów była na przełomie XIX i XXw. jednz trzech najpotężniejszych finansowo przemysłowych rodzin. W Łodzi i okolicach pozostawili po sobie liczne rezydencje, w tym najbardziej charakterystyczne i monumentalne pałace: przy ulicy Ogrodowej, Wickowskiego i Gdaskiej. Wszystkie rezydencje należące do firmy Towarzystwo Akcyjne Manufaktur Bawełnianych I.K. Poznaskiego to przykłady wspaniałej europejskiej architektury, których nie powstydziłyby sitakie miasta jak Berlin, Wiedeczy St. Petersburg. Pałac przy ulicy Gdaskiej, obecnie siedziba Akademi Muzycznej w Łodzi, jest tutaj dobrym przykładem. Zaprojektowany został przez architekta Adolfa Zeligsona, który wykonywał głównie zlecenia dla dwóch najbogatszych rodzin ydowskich przemysłowców łódzkich: Poznaskich i Silbersteinów. Zeligson w 1904r. zaprojektował w stylu neorenesansowym pałac przy ulicy Długiej (obecnie Gdaskiej), który pełnic funkcjreprezentacyjncharakteryzował siniebywałym przepychem, zwłaszcza we wntrzach. Budowrozpoczto w 1904r., którna skutek rewolucji 1905r. wstrzymano, i wznowiono dopiero w 1906 lub 1907r. Wielkie bogactwo wntrz utrzymanych w wielu stylach historycznych, ukazuje jednak pewne cechy, wiadczce, e niektóre elementy wystroju nie zostały do koca zrealizowane. Brakowało m.in. nigdy niezrealizowanych parkietów taflowych, przeszklewitraowych, sztukaterii sufitowych. Niemoliwe jest, aby w tak bogato dekorowanych wntrzach, wypełnionych licznymi boazeriami ciennymi, sztukateriami, kredensami, kominkami, tapiseriami itp. brakowało wielu elementów, które dopełniałyby spójnego wystroju wntrz. Nieznane sprzyczyny takiego stanu rzeczy, jednak mogło na to miewpływ wiele czynników m.in. wspomniana rewolucja 1905r. oraz wybuch I wojny wiatowej.

Rewitalizacja pałacu, prowadzona od kilku lat w ramach unijnego projektu, obejmowała m.in. kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji zewntrznych oraz wntrz pałacu, w zakresie m.in. sufitów sztukatorskich, boazerii ciennych, stolarki drzwiowej, witray, metaloplastyki oraz posadzek kamiennych i drewnianych.

Oprócz wielu typowych problemów dla tak kompleksowo prowadzonych prac, które wymagały duego dowiadczenia technologicznego i technicznego, koordynacji wszystkich działai stwarzały wiele wyzwakonserwatorskich dla całego zespołu, prace w pałacu Poznaskiego wymagały równiepracy naukowo- projektowej oraz wielu szerokich działarekonstrukcyjnych. Obejmowały one m.in. rekonstrukcjsztukaterii sufitowych, mazerunków i złoce; wykonanie nowych stylizowanych repusowanych maskownic i okapu kominkowego; rekonstrukcjparkietów taflowych, rekonstrukcjmarmoryzacji ciennych, rekonstrukcjwitray, tapiserii ciennych, lambrekinów. Podejmowano równieliczne decyzje dotyczce lokalizacji złoce, rodzajów marmoryzacji oraz dyspozycji kolorystycznych.

Dziki tak kompleksowo prowadzonym pracom oraz zaangaowaniu wielu dowiadczonych firm wykonawczych, rzemielników, projektantów oraz wiadomemu inwestorowi i uytkownikowi, przy merytorycznym udziale nadzoru konserwatorskiego, jeden z najcenniejszych obiektów pałacowych Łodzi odzyskał swój dawny blask.

Michał Potz
dyplomowany konserwator dzie
ł sztuki

Kierownik prac konserwatorskich podczas prowadzonych prac konserwatorsko-restauratorskich wntrz pałacu Poznaskiego