Aktualności

Prace konserwatorskie XVII-wiecznego kościoła w Rzgowie

Firma nasza podpisała umowę na kontynuację prac – zakres obejmuje dokończenie renowacji elewacji oraz konserwację sklepień prezbiterium i konserwację stalli, ambony i chrzcielnicy.

Zobacz również